0 %

Kısa adı YKS, yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk kez 2018 yılında düzenlenmiştir. Sınav üç oturumdan oluşmaktadır ve oturumlar sırasıyla birinci oturum olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi, ikinci oturum olan AYT yani Alan Yeterlilik Testi, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi şeklindedir.

YKS sisteminde yer alan 1. oturumun adı TYT’dir. Adayların burada sınavın adından da anlaşılacağı gibi temel yeterlilik düzeyleri ölçülmektedir. Bu sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri test gruplarından sorular sorulmaktadır. Soru sayısı 120, süre 135 dakikadır. Ancak bu yıl TYT, 165 dk olarak uygulanmıştır.

İkinci oturum olarak bilinen AYT, Alan Yeterlilik Testi’nin kısaltmasıdır. Adaylar üniversitelerin lisans bölümlerini AYT sonuçlarına göre tercih etmektedir. Adaylara bu sınavda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Sosyal Bilimler 2, Matematik ve Fen Bilimleri test gruplarında yer alan sorular sorulmaktadır. Soru sayısı 160 olup süre 180 dakikadır.

YKS’nin 3. Oturumunda Yabancıl Dil Testi uygulanmaktadır. Bu sınavda ise adaylara toplamda 80 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır.

YKS’de adayların herhangi bir üniversite programı tercih edebilmelerinde uygulanan baraj şartı 2022 YKS’de uygulanmayacaktır.

Bazı bölümleri tercih etmek için de YKS’de başarı sırası uygulanmaktadır. Tercih sırasında bu bilgilere dikkat etmek gerekmektedir. Baraj uygulanan bölümler ve başarı sıralamaları şu şekildedir:

  • Tıp Fakültesi: 50.000 başarı sırası
  • Hukuk Fakültesi: 100.000 başarı sırası
  • Mimarlık Bölümü: 250.000 başarı sırası
  • Mühendislik Fakültesi: 300.000 başarı sırası

YKS’de başarılı olabilmek adına yapılacak en doğru işler arasında bolca deneme sınavı çözmek yer almaktadır. 

Mehmet ÖZÇELİK
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü

Sosyal Medya'da Paylaş

KVKK Aydınlatma Metni

07.04.2016 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Avrupa Birliği yasalarına uyum çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.
Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KTO Karatay Üniversitesi tarafından yukarıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Üniversitemiz ile herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan öğrenciler, öğrenci aileleri, idari ve akademik personeller, diğer çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb. gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanan kişisel verileri;

amaçları ile KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecek, aktarılacak ve depolanacaktır.
Yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde toplanan kişisel verileriniz; Yüksek Öğretim Kurulu, Yüksek Öğretim Kurumları, SGK, Vergi Dairesi, kanunen yetkili otorite, kamu kurum ve kuruluşları, anlaşmalı bankalar, işbirliği yapılan firmalar, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslar Tarafından İşlenmesi, Muhafaza Edilmesi ve Erişilmesi
Üçüncü şahısların da KVKK 12. Madde gereğince verileri hukuka uygun olarak işleme, muhafaza etme ve erişme yükümlülükleri vardır ve aykırı durumlarda sorumludur. Üniversite bu nedenle, üçüncü kişilere bu şartların sağlanması ve kendisine denetim yapma yetkisinin verilmesini içeren taahhütler hazırlar.
Bu bağlamda Üniversite bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere farklı sistemler kurmuş, tüm personelini KVKK çerçevesinde bu yükümlülük hakkında bilgilendirmiş, sistemlerin denetimini yapmak üzere ilgili personeli belirlemiş ve Üniversitenin Kalite Web Sitesinde yayınlanmak üzere prosedürlerini oluşturmuştur.
Üniversite’nin ilgili departmanları tarafından yapılan verilerin işleme faaliyetleri kapsamında “Kişisel Veri Envanteri” hazırlanmıştır. İSO 27001 belgesi için gerekli eğitimlere başlanmış, verilerin toplanmasından silinmesine kadar olan tüm süreçler gerekli idari yapı, donanım ve yazılım ile altyapısı oluşturulmuştur. Kişisel Veri Sorumlusu Ekibi tüm takiplerden, güncellemelerden, denetimlerden ve raporlamalardan sorumludur.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile KVKK 7. Maddesi gereğince ilgili mevzuata uygun olarak işlenen verilerin, işlenme amacının ortadan kalkması ile r’esen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
Kişisel verinin iş biriminin kontrolü ve yetkisi dışında sadece bilgi sistemlerinde bulunması durumunda, bilgi sistemlerinden sorumlu birimler bu veriyi saklayacaktır. İş süreçlerini etkileyecek ve veri bütünlüğünün bozulmasına, veri kaybına ve yasal düzenlemelere aykırı sonuçlar doğmasına neden olacak periyodik imhalar, verinin türü ve içinde yer aldığı sistemler ile dikkate alınarak bilgi sistemleri bölümlerince yapılacaktır.          
Kişisel Veri Sahibinin Kanuni Hakları
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu www.karatay.edu.tr web adresinden temin edilmektedir. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu Üniversitemize iletmeniz durumunda Üniversitemiz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

SENİ ARAYALIM