0 %

Üniversiteli olma yolunda ilk adım olan YKS sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşacaksın, pes etme düşüncesi ara ara kulağında çınlayacak, aklını karıştıracak. Hedefin uğruna bütün yolları denemeye kalkacaksın. Her geçen gün kendini geliştireceksin, sabredeceksin ve sonunda en büyük başarıyı elde edeceksin.

YKS hazırlık sürecinin kaygı, endişe ve motivasyon kaybına yol açmasına müsaade etmemelisin. Aslında kaygıya kapıldığın anda normal zamanda çalıştığından yaklaşık 1 saat daha fazla ders çalışmalı, 40-50 tane soruyu ders programına eklemelisin. Çünkü, kaygı ve endişeye ders çalışmaya ara verdiğin serbest zamanında kapılıyorsun. Bunun farkında olman gerekiyor. Ne zaman böyle bir hisse kapılırsan, hemen kalem oynatman gerektiğini aklına getirmelisin. Krizi fırsata çevirmen gerektiğinin ve bunu çok iyi başardığının da farkında olmasın.

Tüm süreç boyunca yaptığın planlara sadık kalmalısın. Üç milyona yakın adayla aynı kulvarda olduğunu unutmaman gerekiyor. Evet, arkanda kalan rakiplerin olduğu gibi önünde olan rakiplerin de var. Bu kulvarda bir adım fazla attığında, binlerce kişiyi geride bırakacağın gerçeği de var.

Efsaneler duyacaksın, arkadaşının 14 saat ders çalıştığına, normal zamandan 150 soru daha fazla çözdüğüne şahitlik edecek kulakların. Evet, sen gerekirse günde 8 saat çalışmalı ama bu süreyi etkili ve verimli kullanmalısın. Mevcut ders çalışma tekniğini değiştirmek yerine o tekniği geliştirerek devam etmeli, yeni aksiyon arayışına girmemelisin.

Buraya kadar her şey yolundaysa, şu gerçeği konuşabiliriz. Biz her ne kadar tüm bunları yapıp başarıyı elde edebileceğimize inansak bile dünyadaki gerçekler bizden bağımsızdır. Unutma, hayatta zor elde edilen şeylerin kısa yolu yoktur. Uyguladığın bu stratejiyi daha iyi hale getirip hedefine ulaşmak için her daim verimli çalışıp, başaracağına olan inancını kaybetmeden motivasyonunu yüksek tutmak için çaba göster. Stratejilerini hayallerinle birleştirdiğinde ufukta başarıyı göreceksin.

Sosyal Medya'da Paylaş

KVKK Aydınlatma Metni

07.04.2016 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Avrupa Birliği yasalarına uyum çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.
Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KTO Karatay Üniversitesi tarafından yukarıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Üniversitemiz ile herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan öğrenciler, öğrenci aileleri, idari ve akademik personeller, diğer çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb. gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanan kişisel verileri;

amaçları ile KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecek, aktarılacak ve depolanacaktır.
Yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde toplanan kişisel verileriniz; Yüksek Öğretim Kurulu, Yüksek Öğretim Kurumları, SGK, Vergi Dairesi, kanunen yetkili otorite, kamu kurum ve kuruluşları, anlaşmalı bankalar, işbirliği yapılan firmalar, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslar Tarafından İşlenmesi, Muhafaza Edilmesi ve Erişilmesi
Üçüncü şahısların da KVKK 12. Madde gereğince verileri hukuka uygun olarak işleme, muhafaza etme ve erişme yükümlülükleri vardır ve aykırı durumlarda sorumludur. Üniversite bu nedenle, üçüncü kişilere bu şartların sağlanması ve kendisine denetim yapma yetkisinin verilmesini içeren taahhütler hazırlar.
Bu bağlamda Üniversite bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere farklı sistemler kurmuş, tüm personelini KVKK çerçevesinde bu yükümlülük hakkında bilgilendirmiş, sistemlerin denetimini yapmak üzere ilgili personeli belirlemiş ve Üniversitenin Kalite Web Sitesinde yayınlanmak üzere prosedürlerini oluşturmuştur.
Üniversite’nin ilgili departmanları tarafından yapılan verilerin işleme faaliyetleri kapsamında “Kişisel Veri Envanteri” hazırlanmıştır. İSO 27001 belgesi için gerekli eğitimlere başlanmış, verilerin toplanmasından silinmesine kadar olan tüm süreçler gerekli idari yapı, donanım ve yazılım ile altyapısı oluşturulmuştur. Kişisel Veri Sorumlusu Ekibi tüm takiplerden, güncellemelerden, denetimlerden ve raporlamalardan sorumludur.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile KVKK 7. Maddesi gereğince ilgili mevzuata uygun olarak işlenen verilerin, işlenme amacının ortadan kalkması ile r’esen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
Kişisel verinin iş biriminin kontrolü ve yetkisi dışında sadece bilgi sistemlerinde bulunması durumunda, bilgi sistemlerinden sorumlu birimler bu veriyi saklayacaktır. İş süreçlerini etkileyecek ve veri bütünlüğünün bozulmasına, veri kaybına ve yasal düzenlemelere aykırı sonuçlar doğmasına neden olacak periyodik imhalar, verinin türü ve içinde yer aldığı sistemler ile dikkate alınarak bilgi sistemleri bölümlerince yapılacaktır.          
Kişisel Veri Sahibinin Kanuni Hakları
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu www.karatay.edu.tr web adresinden temin edilmektedir. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu Üniversitemize iletmeniz durumunda Üniversitemiz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

SENİ ARAYALIM