0 %

Günümüzde üniversite tercihi kadar doğru meslek seçimi de önemli. Bunun nedeni; üniversiteden mezun olunduğunda elde edilen diploma ile neredeyse bir ömür o mesleğin icra edilecek olması...Düşünsenize hangimiz işini sevmeyen bir doktora kendimizi emanet ederiz? Ya da hangimiz iş hayatına atıldığımızda sürekli mutsuz bir şekilde her gün o iş yerine gitmek isteriz? Bu soruların cevabına herkesin yanıtı “hiçbirimiz istemeyiz” şeklinde olacaktır. İşte tam bu doğrultuda meslek testleri devreye giriyor.

Bir ilgi envanteri olarak tanımlayabileceğimiz meslek testi; iş, meslek ve çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere karşı bireylerin ilgilerini ölçmek amacıyla hazırlanmaktadır. Dolayısıyla bireylerin meslek seçimine katkı sağlamaktadır. İhtiyaçlara göre piyasada çok fazla meslek testi bulunuyor. Bunların birçoğu Holland Meslek Testi uygulamaları şeklinde karşımıza çıkıyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mesleğini Keşfet Testi ise Holland Meslek Testinden yola çıkarak akademisyenler kontrolünde hazırlanmış, modern ve güncel bir testtir.  Özellikle henüz ne yapmak istediğine karar verememiş olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) grubu öğrenciler veya kariyerinde bir değişiklik yapmak isteyen yetişkinler için hazırlanmış bir rehberlik hizmetidir. Bu test, bireylerin kişisel özelliklerini, ilgi alanlarını ve becerilerini ölçerek, hangi mesleklerin onlar için daha uygun olduğunu belirlemeye çalışmaktadır.

Mesleğini Keşfet Testi, bireylerin meslek seçimi yaparken karşılaştığı bazı zorlukları aşmalarına yardımcı olabilir. Örneğin, bireyler, kendilerine uygun meslekleri bulmak için çok fazla zaman ve enerji harcayabilirler. Bu testler, bireylerin meslek seçimi yaparken daha objektif bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olabilir ve böylece karar verme sürecini hızlandırabilir.

Sevgili üniversite adayları! Biraz da bizleri Mesleğini Keşfet Testinde nelerin beklediğine gelin yakından bir göz atalım.

90 sorudan oluşan Mesleğini Keşfet Testinde öncelikle karşımıza kişisel bilgilerimizi doldurarak başlayabileceğimiz bir form çıkıyor ve formu dolduruyoruz. Daha sonra ortalama 10 dakikalık bir sürenizi alacak olan bu testte, Tıp Fakültesinden Pilotaja, Hukuk Fakültesinden Psikolojiye dek pek çok farklı bölümün/mesleğin gelecekte bizim için daha uygun olabileceğini görebiliyoruz.  Test sonuçlarına göre, kişilerin güçlü yönleri, zayıf yönleri ve ilgi alanlarını ortaya çıkıyor. Bu da öğrencilere daha doğru bir şekilde bölüm seçmeleri konusunda rehberlik ediyor. Sonucunuzu ise uzmanlara danışarak değerlendirme fırsatı yakalıyorsunuz.

YKS 2023’te üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizin, mutlaka bu testi yakından incelemeleri, çözmeleri ve kendilerine en doğru mesleği bir kâşif gibi keşfetmeleri için “Mesleğini Keşfet Testi”ni kullanmalarını tavsiye ediyoruz.

Güven BARAN

KTO Karatay Üniversitesi
Tanıtım Uzmanı

Sosyal Medya'da Paylaş

KVKK Aydınlatma Metni

07.04.2016 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Avrupa Birliği yasalarına uyum çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.
Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KTO Karatay Üniversitesi tarafından yukarıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Üniversitemiz ile herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan öğrenciler, öğrenci aileleri, idari ve akademik personeller, diğer çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb. gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanan kişisel verileri;

amaçları ile KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecek, aktarılacak ve depolanacaktır.
Yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde toplanan kişisel verileriniz; Yüksek Öğretim Kurulu, Yüksek Öğretim Kurumları, SGK, Vergi Dairesi, kanunen yetkili otorite, kamu kurum ve kuruluşları, anlaşmalı bankalar, işbirliği yapılan firmalar, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslar Tarafından İşlenmesi, Muhafaza Edilmesi ve Erişilmesi
Üçüncü şahısların da KVKK 12. Madde gereğince verileri hukuka uygun olarak işleme, muhafaza etme ve erişme yükümlülükleri vardır ve aykırı durumlarda sorumludur. Üniversite bu nedenle, üçüncü kişilere bu şartların sağlanması ve kendisine denetim yapma yetkisinin verilmesini içeren taahhütler hazırlar.
Bu bağlamda Üniversite bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere farklı sistemler kurmuş, tüm personelini KVKK çerçevesinde bu yükümlülük hakkında bilgilendirmiş, sistemlerin denetimini yapmak üzere ilgili personeli belirlemiş ve Üniversitenin Kalite Web Sitesinde yayınlanmak üzere prosedürlerini oluşturmuştur.
Üniversite’nin ilgili departmanları tarafından yapılan verilerin işleme faaliyetleri kapsamında “Kişisel Veri Envanteri” hazırlanmıştır. İSO 27001 belgesi için gerekli eğitimlere başlanmış, verilerin toplanmasından silinmesine kadar olan tüm süreçler gerekli idari yapı, donanım ve yazılım ile altyapısı oluşturulmuştur. Kişisel Veri Sorumlusu Ekibi tüm takiplerden, güncellemelerden, denetimlerden ve raporlamalardan sorumludur.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile KVKK 7. Maddesi gereğince ilgili mevzuata uygun olarak işlenen verilerin, işlenme amacının ortadan kalkması ile r’esen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
Kişisel verinin iş biriminin kontrolü ve yetkisi dışında sadece bilgi sistemlerinde bulunması durumunda, bilgi sistemlerinden sorumlu birimler bu veriyi saklayacaktır. İş süreçlerini etkileyecek ve veri bütünlüğünün bozulmasına, veri kaybına ve yasal düzenlemelere aykırı sonuçlar doğmasına neden olacak periyodik imhalar, verinin türü ve içinde yer aldığı sistemler ile dikkate alınarak bilgi sistemleri bölümlerince yapılacaktır.          
Kişisel Veri Sahibinin Kanuni Hakları
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu www.karatay.edu.tr web adresinden temin edilmektedir. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu Üniversitemize iletmeniz durumunda Üniversitemiz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

SENİ ARAYALIM