Çift Anadal

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinden iki diplomayla birden mezun olabilirsin. Birçok bölümde geçerli olan çift anadal fırsatıyla mezuniyet sonrasında iş fırsatlarını sınırsızca çoğaltabilirsin. Örneğin Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile üniversiteye başlayıp Endüstri Mühendisliği diplomasını da alarak mezun olabilirsin. Hem de okulunu uzatmadan.

Çift Anadal Programı için gerekli şartlar:

  • Çift anadal programlarına başvurabilmek için KTO Karatay Üniversite’sinin bir lisans ya da ön lisans programına kayıtlı olmak gerekir.
  • Lisans programına kayıtlı olan öğrenciler lisans ve ön lisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir, ancak ön lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler sadece ön lisans programlarına çift anadal için başvurabilirler.
  • Çift anadal programlarına başvurular, KTO Karatay Üniversite Senatosu tarafından belirlenen akademik takvimde öngörülen tarih aralığında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
  • Çift anadal programına; lisans programına kayıtlı öğrenciler en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında, ön lisans diploma programına kayıtlı öğrenciler en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
  • Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, diğer şartların yanı sıra kaydolduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.
  • Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 2,75 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle ilk yüzde 20’lik dilimde bulunan öğrenciler çift anadal diploma programına başvurabilirler.
  • Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 2,75 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle ilk yüzde 20’lik dilimde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal başvurusu yapabilir.

Daha detaylı bilgi için KTO Karatay Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi inceleyebilirsiniz.

HUKUK FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölüm Adı Çift Anadal Yapılabilecek Bölümler
Hukuk Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
İslam İktisadı ve Finans
Sosyoloji
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İşletme
Psikoloji
Tarih
Enerji Yönetimi
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölüm Adı Çift Anadal Yapılabilecek Bölümler
Makine Mühendisliği Bölümü Mekatronik Mühendisliği (1,2)
Bilgisayar Mühendisliği (1,2)
İnşaat Mühendisliği (1,2)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (1,2)
Endüstri Mühendisliği(1)
Mekatronik Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (1,2)
Bilgisayar Mühendisliği (1,2)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (1,2)
İnşaat Mühendisliği (1,2)
Endüstri Mühendisliği (1)
 İnşaat Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği (1,2)
Mekatronik Mühendisliği (1,2)
Makine Mühendisliği (1,2)
Elektrik-Elektronik Mühendisliğ (1,2)
Endüstri Mühendisliği (1,2)
Mimarlık (1)
İç Mimarlık
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği (1,2)
Mekatronik Mühendisliği (1,2)
Makine Mühendisliği (1,2)
Endüstri Mühendisliği (1)
İnşaat Mühendisliği (1,2)
Bilgisayar Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği (1,2)
Mekatronik Mühendisliği (1,2)
Makine Mühendisliği (1,2)
İnşaat Mühendisliği (1,2)
Endüstri Mühendisliği (1)
Endüstri Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği (1,2)
Mekatronik Mühendisliği (1,2)
Makine Mühendisliği (1,2)
İnşaat Mühendisliği (1,2)
Bilgisayar Mühendisliği (1,2)
İşletme
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölüm Adı Çift Anadal Yapılabilecek Bölümler
Enerji Yönetimi İşletme
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)
İslam İktisadı ve Finans
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
Psikoloji
Tarih
İletişim ve Tasarımı
İşletme Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)
İslam İktisadı ve Finans
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
Psikoloji
Tarih
İletişim ve Tasarımı
Enerji Yönetimi
Endüstri Mühendisliği (1)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik İşletme
İslam İktisadı ve Finans
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
Psikoloji
Tarih
İletişim ve Tasarımı
Enerji Yönetimi
Endüstri Mühendisliği(1)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (3)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (ingilizce) İşletme
İslam İktisadı ve Finans
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
Psikoloji
Tarih
İletişim ve Tasarımı
Enerji Yönetimi
Endüstri Mühendisliği(1)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (3)
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)
İşletme
İslam İktisadı ve Finans
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
Psikoloji
Tarih
İletişim ve Tasarımı
Enerji Yönetimi
İslam İktisadı ve Finans Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)
İşletme
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
Psikoloji
Tarih
İletişim ve Tasarımı
Enerji Yönetimi
Sosyal Hizmet Sosyoloji
Psikoloji
Tarih
İletişim ve Tasarımı
Enerji Yönetimi
İslam İktisadı ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)
İşletme
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Çocuk Gelişimi
Tarih Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Hizmet
İletişim ve Tasarımı
Enerji Yönetimi
İslam İktisadı ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)
İşletme
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (4)
Psikoloji Sosyoloji
Tarih
Sosyal Hizmet
İletişim ve Tasarımı
Enerji Yönetimi
İslam İktisadı ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)
İşletme
Beslenme ve Diyetetik
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Çocuk Gelişimi
Sosyoloji Psikoloji
Tarih
Sosyal Hizmet
İletişim ve Tasarımı
Enerji Yönetimi
İslam İktisadı ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)
İşletme
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (3)
Çocuk Gelişimi
İletişim ve Tasarımı Sosyoloji
Psikoloji
Tarih
Sosyal Hizmet
Enerji Yönetimi
İslam İktisadı ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)
İşletme
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Grafik Tasarımı
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (3)
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölüm Adı Çift Anadal Yapılabilecek Bölümler
Pilotaj Makine Mühendisliği (1,2)
Mekatronik Mühendisliği (1,2)
Bilgisayar Mühendisliği (1,2)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (1,2)
Endüstri Mühendisliği (1)
İşletme
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölüm Adı Çift Anadal Yapılabilecek Lisans Programları Çift Anadal Yapılabilecek Önlisans Programları
Hemşirelik Çocuk Gelişimi Diyaliz
Ebelik Fizyoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İlk ve Acil Yardım
Odyoloji Anestezi
Beslenme ve Diyetetik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
İşletme Çocuk Gelişimi
  Optisyenlik
Beslenme ve Diyetetik Çocuk Gelişimi Diyaliz
Ebelik Fizyoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İlk ve Acil Yardım
Hemşirelik Anestezi
Odyoloji Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Psikoloji Çocuk Gelişimi
İşletme Optisyenlik
Odyoloji Çocuk Gelişimi Diyaliz
Ebelik Fizyoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İlk ve Acil Yardım
Hemşirelik Anestezi
Beslenme ve Diyetetik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
İşletme Çocuk Gelişimi
  Optisyenlik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Çocuk Gelişimi Diyaliz
Ebelik İlk ve Acil Yardım
Odyoloji Anestezi
Hemşirelik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Beslenme ve Diyetetik Çocuk Gelişimi
İşletme Optisyenlik
Çocuk Gelişimi Sosyal Hizmet Diyaliz
Psikoloji Fizyoterapi
Sosyoloji İlk ve Acil Yardım
İşletme Anestezi
Odyoloji Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Beslenme ve Diyetetik Optisyenlik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  
Hemşirelik  
Ebelik  
Ebelik Çocuk Gelişimi Diyaliz
Odyoloji Fizyoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İlk ve Acil Yardım
Hemşirelik Anestezi
Beslenme ve Diyetetik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
İşletme Çocuk Gelişimi
  Optisyenlik
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölüm Adı Çift Anadal Yapılabilecek Bölümler
Grafik Tasarımı İletişim ve Tasarımı
Geleneksel Türk Sanatları Grafik Tasarımı (6)
Grafik Tasarımı Geleneksel Türk Sanatları (5)
Mimarlık İnşaat Mühendisliği (1,2)
Mimarlık İç Mimarlık
İç Mimarlık Mimarlık (1)
İç Mimarlık İnşaat Mühendisliği (1,2)
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölüm Adı Çift Anadal Yapılabilecek Bölümler
Diyaliz Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Anestezi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Çocuk Gelişimi
Optisyenlik
Fizyoterapi Diyaliz
İlk ve Acil Yardım
Anestezi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Çocuk Gelişimi
Optisyenlik
İlk ve Acil Yardım Diyaliz
Fizyoterapi
Anestezi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Çocuk Gelişimi
Optisyenlik
Anestezi Diyaliz
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Çocuk Gelişimi
Optisyenlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Diyaliz
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Anestezi
Çocuk Gelişimi
Optisyenlik
Çocuk Gelişimi Diyaliz
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Anestezi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Optisyenlik
Optisyenlik Diyaliz
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Anestezi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Çocuk Gelişimi
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölüm Adı Çift Anadal Yapılabilecek Bölümler
Arapça Mütercim ve Tercümanlık Tarih
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)
İslam İktisadı ve Finans
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)
Sosyoloji
İletişim ve Tasarımı
TİCARET VE SANAYİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölüm Adı Çift Anadal Yapılabilecek Bölümler
Bilgisayar Programcılığı Mekatronik
Dış Ticaret
Mekatronik Bilgisayar Programcılığı
Dış Ticaret
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Dış Ticaret
Dış Ticaret Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (7)
Mekatronik
Bilgisayar Programcılığı

(1) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bölümleri ile Mimarlık bölümünde ilgili YKS Kılavuzunda belirtilen başarı sıralaması şartı aranır.
(2) Eğitim dili %30 İngilizce’dir. İngilizce Hazırlık Programı zorunludur.

a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,
b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL IBT’den 84, Cambridge CAE’den B, PTE Akademik’den 71 puan ve üzeri alanlar,
c) Son üç akademik yıl içinde KTO Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar,
d) En az son üç yılda, eğitim dili olarak belirlenen yabancı dilin, anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında eğitim görenler muaf sayılır.
(3) Eğitim dili %100 İngilizce’dir. İngilizce Hazırlık Programı zorunludur.
a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,
b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL IBT’den 84, Cambridge CAE B, PTE Akademik’den 71 puan ve üzeri alanlar,
c) Son üç akademik yıl içinde KTO Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar,
d) Son üç yılda resmi dili, kayıt olunan programın yabancı diliyle aynı olan bir ülkede lise eğitimini veya üniversite eğitimini ilgili programın eğitim dilinde yapanlar muaf sayılır.
e) KTO Karatay Üniversitesi İngilizce Hazırlık sınıfının yapmış olduğu KEPT sınavlarından başarılı olmak.
4) Eğitim dili Türkçe’dir. Arapça Hazırlık Sınıfı zorunludur.
a) ÖSYM’nin düzenlediği YDS’den 70 veya YÖKDİL sınavından 75 puan alan öğrenciler,
b) Son üç akademik yıl içerisinde KTO Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan bölümün muafiyet sınavından başarılı olarak Arapça hazırlık sınıfından muaf tutulanlar,
c) Son üç yılda resmi dili Arapça olan bir ülkede lise veya üniversite eğitimini ilgili programın eğitim dilinde yapanlar muaf sayılır.
5) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün yapacağı özel yetenek sınavından başarılı olma şartı aranır.
6) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünün yapacağı görsel algı sınavından başarılı olma şartı aranır.