0 %

Sevgili Öğrenciler,

Derslerdi, sınavlardı, denemelerdi derken o büyük gün geldi çattı. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 08-09 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve YKS’de 3.036.945 aday ter dökecek. Peki sınavdan önce ve sınav esnasında nelere dikkat edilmeli? Gelin hep birlikte bir göz atalım.

Bir gün Önceden Ders Çalışmayı Bırakın!

Bir yıl boyunca çalıştın çabaladın. Artık sınav vakti geldi. Sınavdan bir gün önce çalışmayı bırakmalısın. Aksi takdirde panik ve stres seviyende artış olacağı için bildiklerini de unutabilirsin.

Sınava Gireceğin Binayı Önceden Görmeyi Unutma!

Sınav günü herkesin amacı aynı: vaktinde sınav yerine ulaşmak. İnsanlar, sınava yetişmeye çalışacağı için bir trafik yoğunluğu olabilir. Stres ve panik yaşamamak adına sınava gireceğin binayı bir gün önceden görerek alternatif yolları öğrenmen sınav günü sınava yetişmene kolaylık sağlayacaktır.

Kaliteli Uyku Şart!

Sınavdan bir gün önce uykuna dikkat etmelisin. Ne yarın sınav var diye kendini erken uyumaya zorlamalısın ne de geç saatlere kadar uykusuz kalmalısın. Günlük uyku rutinine göre geç saatlere kalmadan uykuya geçmelisin. Sabahta uykunu almış bir şekilde sınava gitmelisin.

Hafif Bir Kahvaltı İyi Gelecektir!

Sınav günü hafif bir kahvaltı yapmalısın. Ağır ve yağlı yiyecekler sınav esnasında mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Onun için aşırı yağlı ve şekerli gıdalardan uzak durarak, riskli besinleri barındırmayan bir kahvaltı sana iyi gelecektir.

Sınav Evraklarını Almayı Unutma!

Sınavının başarılı bir şekilde geçmesi için öncelikle sınav öncesi ve sınav esnasında uyulması gereken kurallara dikkat etmelisin. Sınava fotoğraflı kimlik kartın veya pasaportunla, sınav giriş belgenle gitmelisin. Bunları lütfen unutma ve sınavdan önceki gece bu evrakları başucunda hazır tut. Bir de yanına su almayı unutma.

Sınavda Dikkat Etmen Gerekenler!

Sınavının başarılı geçmesi için ve sınava uyum sağlayabilmen için ilk olarak kendine en güvendiğin bölümden cevaplamaya başlamalısın. Deneme sınavlarında yaptığın bölüm sıralamasını gerçek sınavda da yapman heyecanını ve stresini azaltacaktır. Yani kendine Türkçe testinde güveniyorsan önce Türkçe sorularını çözerek sınava başlamalısın.

Sınavda en önemli konulardan biri de sınırlı olan zamanı çok iyi kullanabilmektir.  Onun için iyi bir turlama tekniği kullanmalısın. Yapamadığın soru olursa onunla fazla zaman kaybetmeden diğer soruya geçmelisin. Bu şekilde birinci turu tamamladıktan sonra ikinci turda boş kalan soruları çözebilirsin. Böylece hem zamanı verimli kullanmış olursun hem de görmediğin soru kalmaz.

Sınav esnasında dikkat eksikliğinden dolayı bildiğimiz soruları bile yanlış yapabiliyoruz. Dikkat eksikliğini yok etmek ve birazcık da olsa dinlenmek için kendine küçük bir mola vermelisin. Bunun için de sana tavsiyem nefes egzersizi. Bunu nasıl yapacağına gelince;

  • Öncelikle burnundan derin bir nefes al.
  • Nefes alma işlemini 3-4 saniyelik bir süreye yay.
  • Nefesini 3-4 saniye kadar tut.
  • Ardından nefesinizi yaklaşık 8 saniyeye yayarak ağızdan yavaşça bırak.

Bu egzersizi birkaç kez tekrarla. Nefes alıp verirken başka bir şey düşünmemeye ve yalnızca nefesine odaklanmaya çalış. Birkaç tekrardan sonra hem daha rahat nefes alıp verdiğini hem de vücudunun gevşemeye başladığını hissedeceksin. Şimdi diğer bölümün sorularına geçebilirsin. 

Son olarak, pek çok öğrenci kodlama yaparken, bir testteki tüm soruları çözüp kodlamayı en sonra bırakmaktadır. Bazen bu durumdan dolayı kodlama için yeterli zaman kalmamaktadır. Onun için çözdüğün soruyu direkt cevap kağıdına kodlaman hem kaydırma ihtimalinin önüne geçecek hem de zaman yönetimi konusunda sana avantaj sağlayacaktır.

Şimdiden sınavında başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını en güzel şekilde alacağın bir sınav olmasını temenni ediyorum.

Tunahan AKYOL

KTO Karatay Üniversitesi
Tanıtım Uzmanı

Sosyal Medya'da Paylaş

KVKK Aydınlatma Metni

07.04.2016 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Avrupa Birliği yasalarına uyum çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.
Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KTO Karatay Üniversitesi tarafından yukarıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Üniversitemiz ile herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan öğrenciler, öğrenci aileleri, idari ve akademik personeller, diğer çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb. gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanan kişisel verileri;

amaçları ile KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecek, aktarılacak ve depolanacaktır.
Yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde toplanan kişisel verileriniz; Yüksek Öğretim Kurulu, Yüksek Öğretim Kurumları, SGK, Vergi Dairesi, kanunen yetkili otorite, kamu kurum ve kuruluşları, anlaşmalı bankalar, işbirliği yapılan firmalar, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslar Tarafından İşlenmesi, Muhafaza Edilmesi ve Erişilmesi
Üçüncü şahısların da KVKK 12. Madde gereğince verileri hukuka uygun olarak işleme, muhafaza etme ve erişme yükümlülükleri vardır ve aykırı durumlarda sorumludur. Üniversite bu nedenle, üçüncü kişilere bu şartların sağlanması ve kendisine denetim yapma yetkisinin verilmesini içeren taahhütler hazırlar.
Bu bağlamda Üniversite bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere farklı sistemler kurmuş, tüm personelini KVKK çerçevesinde bu yükümlülük hakkında bilgilendirmiş, sistemlerin denetimini yapmak üzere ilgili personeli belirlemiş ve Üniversitenin Kalite Web Sitesinde yayınlanmak üzere prosedürlerini oluşturmuştur.
Üniversite’nin ilgili departmanları tarafından yapılan verilerin işleme faaliyetleri kapsamında “Kişisel Veri Envanteri” hazırlanmıştır. İSO 27001 belgesi için gerekli eğitimlere başlanmış, verilerin toplanmasından silinmesine kadar olan tüm süreçler gerekli idari yapı, donanım ve yazılım ile altyapısı oluşturulmuştur. Kişisel Veri Sorumlusu Ekibi tüm takiplerden, güncellemelerden, denetimlerden ve raporlamalardan sorumludur.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile KVKK 7. Maddesi gereğince ilgili mevzuata uygun olarak işlenen verilerin, işlenme amacının ortadan kalkması ile r’esen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
Kişisel verinin iş biriminin kontrolü ve yetkisi dışında sadece bilgi sistemlerinde bulunması durumunda, bilgi sistemlerinden sorumlu birimler bu veriyi saklayacaktır. İş süreçlerini etkileyecek ve veri bütünlüğünün bozulmasına, veri kaybına ve yasal düzenlemelere aykırı sonuçlar doğmasına neden olacak periyodik imhalar, verinin türü ve içinde yer aldığı sistemler ile dikkate alınarak bilgi sistemleri bölümlerince yapılacaktır.          
Kişisel Veri Sahibinin Kanuni Hakları
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu www.karatay.edu.tr web adresinden temin edilmektedir. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu Üniversitemize iletmeniz durumunda Üniversitemiz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

SENİ ARAYALIM