YKS'de Kaygıyı Motivasyona Dönüştürün

Sınav, erken öğrencilik dönemi itibariyle hep hayatımızda olan ve yaşamın sonraki alanlarında da farklı şekillerde olmaya devam eden bir olgudur. Bu sınavlar, belirleyici nitelik taşımaya başladığı zaman öğrenciler ve aileleri için daha büyük bir anlam ifade etmeye başlıyor. Başarılması gereken bir süreç olarak bakılan bu dönem, yüklenilen anlamla birlikte kişilerdeki kaygı seviyesini belirgin olarak tetikliyor.

  • Sınav Döneminde Yaşadığımız Olumsuz Duygular Ne Anlama Gelmektedir?

Kaygı; aslen varoluşsal olarak insan yaşamının devamını sağlayan ve motivasyonunu artıran, önemli ve normal duygularımızdan bir tanesidir. Fakat şiddetinin artması ve her alana yayılıyor olması bireylerin işlevselliğini belirgin olarak etkilemektedir. Kaygı halinin sınavla ilgili olan konularla ilişkili ortaya çıkması, sınav kaygısı olarak adlandırılmaktadır. Sınav kaygısının temel olarak ortaya çıkartacağı sorun, öğrencinin şimdiye kadar edindiği bilgileri aktarma becerisinin bozulması ve beklenen performansı gösterememesine neden olmasıdır.

  • Yaşanan Kaygıyı Doğru Yorumlamak Önemlidir

Unutulmaması gereken en önemli nokta, bu sınavlar önemsediğiniz ve emek verdiğiniz bir süreç, kaygılanmanız gayet normal ama gereğinden fazla ve olumsuz olarak yükleyeceğiniz her anlam kaygınızın çok daha belirgin olarak artmasına sebep olacak, artan kaygı sizin performansınızı daha kötü etkileyecektir. Unutmayınız ki; girdiğiniz bu sınav sizin kişiliğinizin değerlendirildiği, insani değerlerinizin ölçüldüğü ya da zekanızın sınandığı bir sınav değil. Bu sınavlar şimdiye kadar edindiğiniz bilgileri aktarabilme becerisini gösterdiğiniz sınavlardır.

  • Olumlu Senaryoları Tercih Edin

Sınav kaygınızın biraz daha azalmasını sağlamak için;

  • Daha akılcı yorumlama
  • Duyguların biraz daha sesini kısma
  • Sürece biraz daha olumlu anlam yükleme gibi yolları deneyebilirsiniz.

Unutulmaması gereken en önemli noktalardan bir diğeri ise bu son şans ya da son sınav gibi felaketleştirme düşünceleridir. Bu tip davranışlar sadece sizin daha olumsuz değerlendirmenize sebep olacaktır ve kendinize verdiğiniz şansı belirgin olarak düşürecektir. Bundan sonraki sınavlarınızda hepinize başarılar dilerim.


22 Haziran 2021