Kariyer Gelişim

KTO Karatay Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezun İlişkileri Ofisi; mezunlar arası dayanışmayı arttırmak, mezun-üniversite arasındaki köprüyü kurmak, mezun istihdamını sağlamak ve mezun veri tabanını oluşturmak amacı ile çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Mezun öğrenci iletişim bilgileri sürekli olarak güncel tutulmakta olup, sektörün ihtiyacı olan nitelikli personeli kurum ve kuruluşlar ile buluşturmaktadır. Aynı zamanda mezun öğrencilere nitelikli CV hazırlama ve başarılı iş görüşme yöntemi desteği sağlanmaktadır. Her geçen yıl mezun sayısını hızla arttıran üniversitemiz mezun-üniversite-iş hayatı arasındaki bağlantıyı geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Mevcut öğrencilerimizin ise kişisel gelişimlerini sağlayabilmeleri adına kariyer içerikli projeler, programlar, etkinlikler hazırlamaktadır.
Yürütülen Projeler:
Kariyer Fuarları
Sektör Danışmanlığı Projesi
Hukukta Gözlem Projesi
İşi Yerinde Gözle Projesi
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Projesi
Lisansüstü Bursiyer Projesi
Akran Öğrenci Projesi
Paraşüt Projesi
Gönüllü Staj
Mezun Kart Çalışması
Paraşütte Mevzu Mezun Fuarı

Kariyer Fuarları
Öğrenci ve mezunlarımızı işveren markaları ile buluşturabilmek adına her yıl kariyer fuarları düzenlenmektedir. Markaların ve işverenlerin stand ile katılım sağlamasının yanı sıra fuar içerisinde birçok atölye, eğitim, yarışma vb. etkinlik düzenlenmektedir.
KONİF-Konya İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı-26/27 Mayıs 2016
İlgili fuarda toplam 34 firma stant açarak iki gün boyunca öğrenciler ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Konya Valiliği, Konya İşkur İl Müdürlüğü paydaş olarak yer almışlardır.
KGZ’17- II. Kariyer Gelişim Zirvesi’ 17- 2/3 Mayıs 2017
İkinci Kariyer Gelişim Zirvesi’nde toplam 32 firma katılım sağlayarak öğrencilerimize staj ve iş imkânı sunmuştur. UNİKOP dönem başkanlığımız sebebi ile KOP bölgesinde bulunan üniversiteler, Konya Ticaret Odası paydaşımız olarak yer almıştır.
KGZ’18-III.Kariyer Gelişim Zirvesi’ 18- 7/8 Mayıs 2018
Üçüncü Kariyer Gelişim Zirvesi’nde toplam 34 firma katılım sağlayarak öğrencilerimize staj ve iş imkânı sunmuştur. Etkinliğimizde Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Teknokent, Konya MUSİAD paydaş olarak yer almıştır.
İç Anadolu Kariyer Fuarı 25/26 Nisan 2019
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bölgesel kariyer etkinliği olarak belirlenmiştir. Bu sebeple etkinliğimizin adı “İç Anadolu Kariyer Fuarı” olarak güncellenmiştir. İç Anadolu Kariyer Fuarı, 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde üniversitemiz yerleşkesinde 9 paydaş üniversitenin destekleri ile gerçekleştirilmiştir. 9 paydaş üniversitemizin öğrenci ve mezunları için ilgili kurum ve kuruluşların kariyer olanaklarını aktarabileceği 162 firma, 29 söyleşi, 82 atölye, mülakat simülasyonu ve öz geçmiş hazırlama oturumları oluşturulmuştur. 2018-2019 akademik yılı içerisinde ülkemiz sınırlarında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından sekiz bölgesel kariyer etkinliği belirlenmiş olup, İç Anadolu Bölgesi Kariyer Etkinliği üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenmiştir.
Dijital Paraşüt Kariyer Fuarı 5-9 Nisan 2021
Dünya genelinde yaşanan pandemi sebebi ile kariyer fuarımız 2021 yılında dijital olarak gerçekleşmiştir. 12.000 Katılımcı, 42 oturum 10 Atölye ile gerçekleştirilen Dijital Paraşüt kariyer Fuarı markaların temsilcileri ile gerçekleşmiştir.
Sektör Danışmanlığı Projesi
Bu programın amacı, öğrencilerimizin mezun olduğunda iş kuracağı, çalışacağı sektörle ilgili temel verilere sahip, çalışacağı kurumun taleplerini karşılayabilecek donanımda, kuruma neler katabileceğini bilen, işte aranan mezunlar yetiştirmektir. Öğrencilerimiz sektör danışmanları sayesinde zorunlu staj programlarını sektör danışmanına ait firmada yapabilecek ve staj kolaylığına sahip olabileceklerdir. Sektör Danışmanlığı Projesi’nden İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Enerji Yönetimi, İç Mimarlık, Mimarlık,
Grafik Tasarım bölümleri ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri yararlanabilmektedir. Bu proje kapsamında öğrencilerimiz ile sektör danışmanları ayda en az bir kez iş yerinde, üniversitede tahsis edilen mekânlarda veya sektörü kapsayan farklı platformlarda bir araya gelmektedir. Bu faaliyetler, akademik danışmanın gözetiminde gerçekleştirilmektedir. 2015 yılında faaliyete giren Sektör Danışmanlığı Projesi’nden toplam 1452 öğrenci yararlanmış olup, projemizde bizlere destek olan 344 sektör danışmanımız bulunmaktadır.
Hukukta Gözlem Projesi
Projenin amacı, öğrencimizin mezuniyet sonrasında staj yapacakları alanları belirlemeleri adına henüz öğrenim görürken savcı, hâkim veya avukat kimliklerini tanıma ve iş başında gözlem yapabilme imkânı sağlamaktır. Not ortalaması 2.30’un üzerinde olan üç veya dördüncü sınıf öğrencilerimiz başvuru yapabilmektedir. Kontenjan dâhilinde başvuru yapan öğrenci sayısına göre Konya Barosu ile istişare edilerek, projeye dâhil olacak olan hukuk büroları belirlenir. Öğrenciler ara dönem tatilinde eşleştirilmiş olan hukuk bürolarında ilgili avukatlar ile 10 iş günü gözlem yapabilme imkânı bulurlar. Hukukta Gözlem Projesi ilk olarak 2019 Ocak ayında uygulamaya alınmıştır. Başvurular arasından 30 öğrenci projeye dâhil olma hakkı kazanmıştır. Baro tarafından belirlenen ve içlerinde KTO Karatay Üniversitesi mezunlarının da bulunduğu 30 hukuk bürosu belirlenmiştir.
İşi Yerinde Gözle Projesi
Proje kapsamında öğrenciler, mezun olmadan önce meslekleri ile alakalı olarak gözlem yapabilme imkânına erişecek, derslerde elde ettikleri bilgiyi gözlemleme alanı bulacak ve aynı zamanda kitaplarda yer almayan, hayati önem taşıyan bilgiyi sektörde öğrenip sektörel beceri de kazanarak iş dünyasının aradığı niteliğe sahip aday seviyesine yükselebileceklerdir. Ayrıca bu proje, öğrencilerimize staj gibi iş başı programlarının yanı sıra farklı kurum/kuruluşları görebilme ve yeni bir bakış açısını kazanabilme imkânı sunmaktadır. İslam İktisadı ve Finans Bölümünden 10 öğrenci 2017 yılında Konya Albaraka Türk Katılım Bankasının şubelerinde, İslam İktisadı ve Finans Bölümünden 21 öğrenci 2018 yılında Konya Ziraat Katılım Bankasının şubelerinde, Psikoloji Bölümünden 15 öğrenci 2018 yılında Medicana ve Mesa Makine kurumlarında, Psikoloji Bölümünden 35 öğrenci Medicana, Konya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi, Konya Beyhekim Devlet Hastanesi, Konya Numune Hastanesi ve Özel Akademi Meram Hastanesi kurumlarında on gün süre ile
gözlem yapmışlardır. Ayrıca bireysel olarak kendi gözlem yapacakları kurumları belirleyerek gözlem yapan öğrencilerimiz de mevcuttur.
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci / Asistan Öğrenci Çalışması
Programın amacı, öğrencilerin ders saatleri dışında boş zamanlarında, kendilerini idari ve akademik anlamda geliştirebilmek, uygulamada beceri kazanabilmek adına idari personel ve öğretim üyeleri ile entegre olarak üretken bireyler yetiştirebilmektir. Tezli/tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, KTO Karatay Üniversitesine kayıtlı olan her öğrencimiz kısmi zamanlı olarak çalışabilir. 2015 yılında uygulamaya konulan proje ile her geçen yıl artan oranda asistan öğrenci çalışmaktadır.
Lisansüstü Bursiyerlik Yardımcı Asistanlık
KTO Karatay Üniversitesinde bursiyer olabilmek için adayların lisansüstü bir programa kayıtlı olması, lisans not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olması, ALES ve YDS puanlarının bulunması gerekmektedir. Bu programın amacı, lisansüstü programlardan herhangi bir programa
kayıtlı olan öğrencilerin eğitimlerini desteklemek ve üniversitemiz araştırma, geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamaktır. Bursiyer/yardımcı asistan olarak faaliyet yürüten bursiyerlere normal öğrenim süresi boyunca her akademik dönemde araştırma ödeneği verilir. Lisansüstü eğitimini üniversitemizde yürütmekte olan bursiyerlere yüksek lisans veya doktora bursu verilmektedir. Ayrıca normal eğitim sürelerinde yüksek lisans öğrencilerine 1 yıl, doktora öğrencilerine 2 yıl ek bursluluk süresi verilmektedir. Lisansüstü öğrenim süreleri boyunca asistanlığın devam etmesi koşulu ile 1 defa yurt içi ve 1 defa yurt dışı bilimsel etkinliklere katılım desteği verilir.
Akran Öğrenci Projesi
Farklı orta öğretim geleneklerinden gelen öğrenciler, özellikle üniversitedeki ilk yıllarında uyum sorunu ve derslerine odaklanamama nedeniyle başarısız notlar alma eğilimindedir.
Bu öğrencilerin daha yüksek notlar almalarına ve akademik başarıya bağlı burslarını korumalarına yardımcı olmak için KTO Karatay Üniversitesi, Akran Desteği sunmaktadır. Buna göre, bir uluslararası öğrenci bir ara sınavda başarısız olduğunda, o dersten notu iyi olan bir öğrenci ile eşleştirilir. Başarısız olan öğrenciler, herhangi bir ücret ödemeden sınıf arkadaşlarından veya üst sınıflardaki öğrencilerden küçük gruplar halinde, bir anlamda özel ders alır.
Paraşüt Projesi
Öğrencilerimizin mezun olmadan önce ihtiyaçları olan kişisel donanımlarını tamamlayabilmeleri adına oluşturulmuştur. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, halen öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra mezun öğrencilerinin gelişimlerine de büyük önem vermektedir. Onları eğitim-öğretim hayatında akademik dersler, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerle hayata hazırlamaktadır. Bu kapsamda 2020 Aralık ayı itibarıyla bütün sınıflara yönelik ve özellikle de mezunlarımıza destek olmayı amaçlayan paraşüt projemizle, “İş Hayatında Uçmak da Düşmek de Paraşütle” mottosuyla, öğrencilerin kişisel gelişimden finansa, kariyerden dış ticarete birçok başlıkta eğitim, atölye ve seminerlerle donatmaktadır. Her sınıfa özgü olarak tasarlanmış içeriği ile öğrencileri iş dünyasına hazırlamaktayız.
Mezun Kart Çalışması
Mezunlarımızın aidiyet duygusunu kaybetmemek, iletişim halinde kalmak adına ücretsiz olarak temin edebildikleri “Mezun Kart” çalışmasına başlanılmıştır.
Mezunlarımız mezun kart ile; 
Üniversitemiz yerleşkesine 7/24 giriş- çıkış kolaylığı,  
Sosyal tesis olanaklarından yararlanma, 
Kütüphaneden faydalanabilme imkânı,
Gerçekleşen protokoller kapsamında kurumlardan indirim alma hakkı sağlanmıştır. 
Paraşütte Mevzu Mezun
lber Ortaylı “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” kitabında; “Beyninize yeni bir kapı açacak, size bir değer katacak insanla bir araya geldiğinizde bir şey öğrenirsiniz; bir şey düşünürsünüz, yeni bir yere bakmaya başlarsınız. Düşünceniz yeni bir boyut kazanır, yaşamınıza farklı bir bakış açısı eklenir. O boyut bazen yanlış da olabilir, ziyanı yok; bu yanlış, zaman içinde tashih edilir. Dahası, o yanlış bile ortalıkta boş boş gezmekten daha iyidir.” der ve ’’Cesur olun. Kendinizi rahat hissettiğiniz alanın dışında pencereler açın. Farklı dünyalarla ancak böyle tanışırsınız." diye devam eder. Bizler de KTO Karatay Üniversitesi SKS Direktörlüğü Kariyer Gelişim ve Mezun İlişkileri Ofisi olarak 1-4 Haziran tarihlerinde Paraşüt Mevzu Mezun Fuarı ile mezunlarımız ile öğrencilerimizi buluşturuyoruz.
İş hayatına atılan tüm mezunların akıllarında tek soru, sektörün onlardan neler beklediği ve kendi üniversite mezunlarının iş hayatındaki deneyimleridir. KTO Karatay Üniversitesi SKS Direktörlüğü Kariyer Gelişim ve Mezun İlişkileri Ofisi olarak mezunlarımızın kariyer basamaklarını hızlı ve güvenli bir şekilde aşmaları için mezunlarımız ile öğrencilerimizi Paraşüt Mevzu Mezun Fuarında buluşturuyoruz.
Dijital Çağın Dijital Üniversitesi KTO Karatay, haziran ayının ilk haftasında gerçekleştireceği Paraşüt Mevzu Mezun Fuarı’nda sadece kendi mezunlarını değil, Türkiye’de liselerde öğrenim gören lise öğrencileri de kendi mezunları ile buluşturuyor. Lise sıralarında eğitim alan ve meslek seçiminin tüm hayatını etkileyecek olan lise öğrencileri iş hayatında tecrübe kazanan KTO Karatay Üniversitesi mezunları ile bir araya gelerek akıllarındaki tüm sorulara cevap arayacak.

Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim