Ebelik 2024 Kontenjan ve Ücretleri
Bölüm Adı Kont. Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası Ücret (KDV Hariç) Tercih İndirimi %10 Karatay'a Hoşgeldin İndirimi
Ebelik (Burslu)9SAY360,0953169.599₺0,00
Ebelik (%50 İndirimli)9SAY309,53269293.611₺123.000,00
Ebelik (Ücretli)49SAY283,19793399.376₺246.000,00
• Hazırlık programı isteğe bağlıdır.
• Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler en fazla iki burs/indirimden faydalanabilir, en yüksek iki burs/indirim geçerlidir.
1. tercihte %30, 2. tercihte %25, 3. tercihte %20, 4. tercihte %15, 5. tercihte %10 burs sağlanır.

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. ICM temel yeterlikleri, Avrupa Birliği Ebelik Direktiflerinin (80/154/EEC-80/155/EEC) ve yurt dışı programlarının örnek alındığı bölümde lisans programı yürütülmektedir.  Normal eğitim süresi 4 yıl olan Ebelik Bölümünü başarı ile tamamlayarak mezun olanlara Lisans Diploması ve Diploma Eki verilmektedir.

Bölümümüz, Karatay Medresesi ruhu ile insanlığa fayda sağlayan, Türkiye’deki ebelerin gereken saygınlığa ve rollerine kavuşmasında mücadele eden sivil toplum ve derneklere destek veren, etkinlikleri ile adından söz ettiren, vizyon sahibi bir bölüm olarak meslekte öncü ebeler yetiştirmektedir. Mezunlarımız Ebelik lisans eğitimi süresince kazandıkları bilgi, beceri, farkındalık ile;

   1. Gebelik, doğum ve doğum sonu dönem başta olmak üzere yaşamın her evresinde sağlığı korumak ve geliştirmek amacıyla rol ve sorumluluklarının bilinciyle kamu, özel sağlık kuruluşlarında veya kendi işini kurarak ebelik hizmeti sunar.

   2. Yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleki gelişimini sürdürür.

   3. Ulusal ve uluslararası alanda akademik, bilimsel araştırmalarda ve mesleki politika geliştirmede aktif rol alır.

   4. Mesleki ve topluma hizmet amacıyla kurulmuş organizasyonlarda çeşitli kademelerde veya sosyal projelerde görev alır.

Üniversitemiz ebelik laboratuvarı; ebelik uygulamalarında ana yeterliliklerin kazanılması için gerekli becerilerin klinik uygulama öncesi laboratuvar ortamında simülasyon teknikleriyle yapılabilmesi için yeterli donanıma sahip olup gerekli simülatör, maket ve laboratuvar malzemeleri ile düzenlenmiştir.

KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri, bu laboratuvar sayesinde gelişmiş gebe muayene modeli, embriyo ve fetüs gelişim süreci modeli, uterus modeli, kadın iç ve dış genital organ yapısı modeli, plasenta modeli, doğum açıklığı izleme modülleri seti, epizyotomi dikiş simülatörü, aile planlaması eğitim modeli olmak üzere maketler ve doğum eyleminde kullanılan diğer araç-gereçler ile klinik becerilerini geliştirmekte, mezuniyet sonrası iş hayatına tam donanımlı olarak hazırlanmaktadırlar. Ayrıca Ebelik Bölümü öğrencileri, Üniversitemiz ile Afiliasyon anlaşması bulunan hastanelerde geniş uygulama ve staj imkanlarından da yararlanmaktadırlar.

Yurt dışı eğitim ekseninde öğrencilerimiz, ERASMUS kapsamında Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler olan Litvanya ve Polonya’da anlaşmalı olduğumuz okullarda eğitim görme imkânına sahiptir.

Ebelik Bölümü mezunlarımızın %100’ü kendi alanında çalışmaktadır.

Mezunlarımız KPSS P3 puan sıralamasında Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında 1. sırada yer almaktadır.

Puan Türü SAY
Eğitim Dili Türkçe
Seçmeli Yabancı Dil İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Japonca, İspanyolca, Rusça, Farsça
Yurt Dışı Eğitim Erasmus
Eğitim Süresi 4 yıl
Hazırlık İsteğe Bağlı
Çift Anadal Durumu Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji, Beslenme ve Diyetetik, İşletme
Eğitim Yeri Merkez Kampüs

Ebelik Ders İçerikleri

Ebelik Tarihi - Felsefesi ve Temel Kavramlar - Ebeliğe Özgü Fonksiyonel Anatomi - Ebeliğe Özgü Fizyoloji - Ebelikte Etkili İletişim Yöntemleri - Kendini Tanıma ve İnsan Psikolojisi - Temel Bilişim Teknolojileri - Yabancı Dil I-II - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Türk Dili I-II - Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar - Ebeliğe Özgü Farmakoloji - Ebeliğe Özgü Mikrobiyoloji - Temel Patoloji - Mesleki Örgütlenme ve Ebelik Etiği - Antenatal Bakım ve İzlem I-II - İlk Yardım ve Afet Yönetimi - Birey ve Ailenin Gelişimi-Aile Ebeliği - Temel Biyokimya - Anne ve Çocuk Beslenmesi - Embriyoloji ve Genetik - Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi - Sistem Hastalıkları ve Ebelik Bakımı - Ebelikte Eğitim ve Danışmanlık Becerileri - Sağlık Sosyolojisi - Aile Planlaması - Meslek Ahlakı ve Ahilik - İntrapartum - Postpartum Bakım ve İzlem I-II - Biyoistatistik - Araştırma Yöntemleri - Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları - Kadın Sağlığı ve Jinekolojik Bakım - İngilizce Makale Okuma ve Sunma - Yaz Stajı - Toplum Sağlığı ve Ebelik - Bulaşıcı Hastalıklar ve Ebelik - Ebelikte Yönetim ve Organizasyon - Bitirme Tezi I-II - Doğal Doğum Bilinci - Desteği ve Alternatif Doğum Yöntemleri - İntern Programı

Ebelik İş İmkanları

  • Kamu veya özel sağlık ile ilgili kurum ve kuruluşlarda,
  • Kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanelerinde,
  • Doğum öncesi eğitim sınıflarında,
  • Aile planlaması ve ana çocuk sağlığı merkezlerinde,
  • Gebelik, doğum ve jinekolojiye ait servis ve kliniklerde, doğumhanede, infertilite merkezlerinde, yenidoğan servislerinde klinisyen ebe, sorumlu ebe, eğitimci ebe olarak çalışılabilir.
  • Serbest ebe olunabilir.
  • MEB veya Özel Eğitim Kurumları’nda öğretmen olarak çalışılabilir.
  • Özel Sağlık Kabini ya da Hasta Bakım Evleri açılabilir.  

Tanıtım Videosu

Fotoğraflar