Sosyal Hizmet

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, eleştirel düşünmeye dayalı eklektik bilgi temelli bir eğitim almaktadır. Birey, aile, grup ve toplumda meydana gelen değişimlerin farkına varabilen; tanışma, planlama, uygulama, değerlendirme, sonlandırma ve izleme yetileri gelişmiş birer mezun olarak yetişmektedir.

Sosyal hizmetin uygulamalı bir bilim olma özelliği, üniversitemizde ders dağılımına yansıtılmıştır. Bu kapsamda, müfredatın 1/3’üne yakını uygulama derslerinden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz 4. sınıfa geçtiklerinde, bölümden sağlanan süpervizyon desteği ile başta Konya’daki sosyal hizmet kuruluşları olmak üzere Türkiye’nin değişik illerinde bulunan sosyal hizmet kurumlarında uygulama yapabilmekte, böylece bir profesyonel meslek elemanı olmadan önce kendilerini görebilme olanağına sahip olmaktadır. Genelci eğitim veren bölümümüz, Bologna süreciyle, ulusal ve uluslararası sosyal hizmet eğitim standartlarına uyumlu bir eğitim-öğretim programı yürütmektedir.

Bölümümüz akademisyenleri, göçmen ve sığınmacılara, bağımlılıkla mücadeleye, şiddete maruz kalan kadınlara, yaşlı bireylere, ihmal ve istismara maruz kalan çocuklara yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde bilimsel çalışmalar yürütmektedirler. Bölümümüz, Türkiye’de ulusal sosyal hizmet eğitiminin gelişmesine yön veren bölümler arasındadır. Ayrıca, Bölümümüzün Akademik Kadrosu, Sosyal Hizmet Lisans ve/veya Lisansüstü eğitim almış Öğretim Elemanlarından oluşmaktadır.

Üni-Veri istatistiklerine göre Sosyal Hizmet Bölümü mezunlarının, mezun olduktan sonra ilk 1 yıl içinde mezun olma oranı %67,9’dur.

Puan Türü EA
Eğitim Dili Türkçe
Seçmeli Yabancı Dil İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Japonca, İspanyolca, Rusça, Farsça
Yurt Dışı Eğitim Erasmus
Eğitim Süresi 4 yıl
Hazırlık İsteğe Bağlı
Çift Anadal Durumu Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, İletişim ve Tasarımı, Enerji Yönetimi, İslam İktisadı ve Finans, İşletme, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Çocuk Gelişimi
Eğitim Yeri Merkez Kampüs

Sosyal Hizmet Ders İçerikleri

Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler Tarihçesi - Sosyolojiye Giriş - Genel Psikoloji - Felsefeye Giriş - Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme - İngilizce - Sosyal Hizmetin Temelleri - Sosyal Antropoloji - Genel İktisat - Bilgisayar Uygulamaları - İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre - Türkiye’nin Toplumsal Yapısı - Sosyal Hizmet Müdahalesi - Davranış Bozuklukları - İngilizcede Okuma ve Konuşma - Birey ve Aile Odaklı Sosyal Hizmet - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri - İstatistik - Sosyal Hizmet Etiği - Çocuk Refahı - Grup Odaklı Sosyal Hizmet - Uygulamalı Araştırma - Sosyal Hizmet Mevzuatı - Toplum Odaklı Sosyal Hizmet - Yoksulluk ve Sosyal Hizmet - Sosyal Politika ve Planlama - Sosyal Hizmet Yönetimi - Sosyal Hizmet Ortamlarında Blok Uygulama

Sosyal Hizmet İş İmkanları

Mezunlarımız çocuk yetiştirme yurtları, sevgi evleri, kreş ve gündüz bakım evleri, koruyucu aile ve evlat edinme hizmetleri gibi alanlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca gençlik merkezleri, öğrenci yurtları, mediko-sosyal merkezler ve sağlık merkezleri gibi alanlarda da istihdam olanağı bulabilmektedirler. Aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, emniyet çocuk şube müdürlükleri, çocuk eğitim evleri, cezaevleri, denetimli serbestlik büroları, hastaneler, tıbbi sosyal hizmet birimleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, yaşlı hizmet merkezleri, yaşlı kulüpleri, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışma olanağına sahip olabilmektedirler. Fabrikalar, sendikalar gibi endüstriyel sosyal hizmet alanında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, Türk Kızılay, sivil savunma (afetlerde sosyal hizmet) gibi yoksullukla mücadele ve sosyal yardım alanlarında da iş olanaklarına sahip olabilmektedirler.

Sosyal Hizmet Puan ve Ücreti

SOSYAL HİZMET
Bölüm Adı Kont. Taban Puan Başarı Sırası Ücreti (KDV Hariç)
Sosyal Hizmet (Burslu) 8 264,85769 292.179 0.00 TL
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 22 ..........* ..........* 27.500 TL

 

* Taban puan ve başarı sıralaması oluşmamıştır.

Tanıtım Videosu

Fotoğraflar

Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet