Ebelik

Ebelik Bölümümüz, çağdaş eğitim prensipleriyle, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel farklılıklara duyarlı ve şiddetsiz iletişim becerisine sahip, yaşam boyu öğrenme ile ilişkili olarak sağlık alanındaki güncel uygulamaları takip eden, bağımsız olarak ve/veya sağlık ekibinin bir üyesi olarak sorumluluk alabilen, mesleki etik kurallara uyan, saygılı, duyarlı, ileri görüşlü, spiritüel becerileri gelişmiş, holistik bakış açısına sahip, aile merkezli ve doğumun doğallığına ve mahremiyetine saygılı, kadının ihtiyaçlarına odaklı ebeler yetiştirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda Ebelik lisans eğitimi süresince kazandıkları bilgi, beceri, farkındalık ile;

 

 • Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonu dönem başta olmak üzere ebelik alanında sağlığı korumak ve geliştirmek amacıyla temel bilimler ve ebelik bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak bağımsız veya ekibin bir üyesi olarak rol ve sorumluluklarının bilinciyle birey/aile/toplumun sağlık gereksinimlerine duyarlı, etkili ve nitelikli ebelik hizmeti sunar.
 • Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile ebelik alanında ulusal ve uluslararası bilgi ve teknolojileri takip ederek kültürel açıdan duyarlı, iletişim becerisine sahip, kanıt temelli, mesleki etik kurallara uygun bakım sunar.
 • Alanı ile ilgili vaka, olay ve problemleri saptayarak, etik ilkeler ve klinik kılavuzlar eşliğinde ebelik bakım süreci doğrultusunda planlama yapar ve süreci yönetir. 

 

Üniversitemiz ebelik laboratuvarı; ebelik uygulamalarında ana yeterliliklerin kazanılması için gerekli becerilerin klinik uygulama öncesi laboratuvar ortamında simülasyon teknikleriyle yapılabilmesi için yeterli donanıma sahip olup gerekli simülatör, maket ve laboratuvar malzemeleri ile düzenlenmiştir.

KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri, bu laboratuvar sayesinde gelişmiş gebe muayene modeli, embriyo ve fetüs gelişim süreci modeli, uterus modeli, kadın iç ve dış genital organ yapısı modeli, plasenta modeli, doğum açıklığı izleme modülleri seti, epizyotomi dikiş simülatörü, aile planlaması eğitim modeli olmak üzere maketler ve doğum eyleminde kullanılan diğer araç-gereçler ile klinik becerilerini geliştirmekte, mezuniyet sonrası iş hayatına tam donanımlı olarak hazırlanmaktadırlar. Ayrıca Ebelik Bölümü öğrencileri, Üniversitemiz ile Afiliasyon anlaşması bulunan Medicana Hastanesi ve diğer hastanelerde geniş uygulama ve staj imkanlarından da yararlanmaktadırlar.

Puan Türü SAY
Eğitim Dili Türkçe
Seçmeli Yabancı Dil İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Japonca, İspanyolca, Rusça, Farsça
Yurt Dışı Eğitim Erasmus
Eğitim Süresi 4 yıl
Hazırlık İsteğe Bağlı
Çift Anadal Durumu Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji, Beslenme ve Diyetetik, İşletme
Eğitim Yeri Merkez Kampüs

Ebelik Ders İçerikleri

Ebelik Tarihi - Felsefesi ve Temel Kavramlar - Ebeliğe Özgü Fonksiyonel Anatomi - Ebeliğe Özgü Fizyoloji - Ebelikte Etkili İletişim Yöntemleri - Kendini Tanıma ve İnsan Psikolojisi - Temel Bilişim Teknolojileri - Yabancı Dil I-II - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II - Türk Dili I-II - Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar - Ebeliğe Özgü Farmakoloji - Ebeliğe Özgü Mikrobiyoloji - Temel Patoloji - Mesleki Örgütlenme ve Ebelik Etiği - Antenatal Bakım ve İzlem I-II - İlk Yardım ve Afet Yönetimi - Birey ve Ailenin Gelişimi-Aile Ebeliği - Temel Biyokimya - Anne ve Çocuk Beslenmesi - Embriyoloji ve Genetik - Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi - Sistem Hastalıkları ve Ebelik Bakımı - Ebelikte Eğitim ve Danışmanlık Becerileri - Sağlık Sosyolojisi - Aile Planlaması - Meslek Ahlakı ve Ahilik - İntrapartum - Postpartum Bakım ve İzlem I-II - Biyoistatistik - Araştırma Yöntemleri - Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları - Kadın Sağlığı ve Jinekolojik Bakım - İngilizce Makale Okuma ve Sunma - Yaz Stajı - Toplum Sağlığı ve Ebelik - Bulaşıcı Hastalıklar ve Ebelik - Ebelikte Yönetim ve Organizasyon - Bitirme Tezi I-II - Doğal Doğum Bilinci - Desteği ve Alternatif Doğum Yöntemleri - İntern Programı

Ebelik İş İmkanları

 • Kamu veya özel sağlık ile ilgili kurum ve kuruluşlarda,
 • Kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanelerinde,
 • Doğum öncesi eğitim sınıflarında,
 • Aile planlaması ve ana çocuk sağlığı merkezlerinde,
 • Gebelik, doğum ve jinekolojiye ait servis ve kliniklerde, doğumhanede, infertilite merkezlerinde, yenidoğan servislerinde klinisyen ebe, sorumlu ebe, eğitimci ebe olarak çalışılabilir.
 • Serbest ebe olunabilir.
 • MEB veya Özel Eğitim Kurumları’nda öğretmen olarak çalışılabilir.
 • Özel Sağlık Kabini ya da Hasta Bakım Evleri açılabilir.  

Ebelik Taban Puan ve Ücreti

EBELİK
Bölüm Adı Kont. Taban Puan Başarı Sırası Ücreti (KDV Hariç)
Ebelik (Burslu) 8 291,17936 180.705 0.00 TL
Ebelik (%50 İndirimli) 6 270,06677 229.809 27.500 TL
Ebelik (Ücretli) 41 ..........* ..........* 55.000 TL

 

Tanıtım Videosu

Fotoğraflar

Ebelik Ebelik Ebelik Ebelik Ebelik Ebelik Ebelik