İşletme

İşletme Bölümünde öğrenim gören öğrencilerimiz, işletmelerin ve kurumların nasıl ve ne şartlarda kurulduğunu, nasıl yönetildiğini, nasıl işlediğini, işletme ve kurum yöneticisinin nasıl olması gerektiğini öğrenmektedir. Bölümde özellikle muhasebe-finans, yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları gibi alanlarda yetkin mezunlar yetişmektedir.

Ülkemizde İşletme Bölümü mezunlarının, mezun olduktan sonra 1 yıl içinde işe yerleşme oranı %63,4’tür.

Sektör Danışmanlığı Projesi

İşletme Bölümü öğrencilerimiz, henüz birinci sınıfta öğrenim görürken sektörden kendilerine bir danışman atanmaktadır.

Bu proje kapsamında öğrencilerimiz ile sektör danışmanları ayda en az bir kez iş yerinde, üniversitede tahsis edilen mekânlarda veya sektörü kapsayan farklı platformlarda bir araya gelmektedir. Bu faaliyetler, akademik danışmanın gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Böylece KTO Karataylılar, mezun olduklarında 4 yıllık bir iş tecrübesi de elde etmektedir.

Puan Türü EA
Eğitim Dili Türkçe
Seçmeli Yabancı Dil İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Japonca, İspanyolca, Rusça, Farsça
Yurt Dışı Eğitim Erasmus
Eğitim Süresi 4 yıl
Hazırlık İsteğe Bağlı
Çift Anadal Durumu Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Tarih, İletişim ve Tasarımı, Endüstri Mühendisliği, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Enerji Yönetimi, İslam İktisadı ve Finans
Eğitim Yeri Merkez Kampüs

İşletme Ders İçerikleri

İşletme Matematiği- Hukuka Giriş- Ekonomi- İşletme Bilimi- Muhasebe- Bilgisayar Uygulamaları- İstatistik- Borçlar Hukuku- Mesleki İngilizce- Pazarlama İlkeleri- Üretim Yönetimi- İşletme Finansmanı- Örgütsel Davranış- Uluslararası Ekonomi- Ticaret Hukuku- Yönetim ve Organizasyon- Araştırma Yöntemleri- Maliyet Muhasebesi- Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi- Uygulamalı Sanayi ve Ticaret Ortak Eğitimi- Uluslararası Finans- Yönetim Muhasebesi- Sayısal Yöntemler

İşletme İş İmkanları

Mezunlarımız girişimci olarak kendi işletmelerinde, özel sektörde Konya ve ulusal düzeydeki şirketlerin muhasebe-finans, insan kaynakları, pazarlama, satın alma, üretim ve yönetim departmanlarında çalışmaktadır. Bunun yanı sıra kamuda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan mezunlarımız bulunmaktadır.

İşletme Puan ve Ücreti

İŞLETME
Bölüm Adı Kont. Taban Puan Başarı Sırası Ücreti (KDV Hariç)
İşletme (Burslu) 8 249,84226 382.136 0,00 TL
İşletme (%50 İndirimli) 22 ..........* ..........* 27.500 TL

 

Tanıtım Videosu

Fotoğraflar

İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme